Myopi er arveligt

Til trods for, at vi endnu ikke ved præcist hvordan og hvorfor myopien udvikles, så er konstateret at arvelighed spiller en rolle. Hvis en eller begge forældre er nærsynede, så er risikoen for at barnet udvikler myopi væsentligt større.

Hvis begge forældre er myope, så er barnets risiko for myopi 50%. 

Hvis en forælder er myop, så er barnets risiko for myopi 33%. 

Hvis ingen af forældrene er myope, så er barnets risiko for myopi 25%.