Myopi er svært at opdage, fordi børn er dygtige til at tilpasse sig

Ved fødslen er barnets syn sløret da synsfunktionen og synsnerven endnu ikke er fuldt udviklet. I tiden efter fødslen udvikles synsfunktionen gradvist, for at være næsten færdigudviklet ved 6-års alderen. Det er normalt, at børn er langsynede/hyperope indtil ved 11-års alderen, hvor man så kan opnå et syn helt uden synsfejl. I modsætning til dette er der flere og flere børn og unge som bliver nærsynede, da øjets vækst ikke stopper i 11-års alderen som det burde.

Selvom vores forskning endnu ikke kan forklare helt præcist hvorfor nærsynethed/myopi opstår, så ved vi at faktorer som øget tid foran skærme, mindre tid tilbragt udenfor hvor øjet kan få lov til at hvile ved at se på lang afstand og til en vis grad arvelighed, alle vil kunne påvirke barnets synsudvikling negativt. Hvis synet ikke er skarpt og velfungerende er det ikke bare besværligt, det kan også hæmme barnets udvikling i skolen og i sociale sammenhænge. På trods af at myopi er et stigende problem for nutidens børn og unge, så er det stadig svært at opdage.

I en skoleklasse er det ofte ganske enkelt at udpege, hvem der kan løbe hurtigst, eller hvem der kan opremse flest engelske ord, mens det ofte er ganske besværligt for et barn at opdage, at deres syn er anderledes sammenlignet med klassekammeraternes. Derimod er det helt normalt, at børn forsøger at kompensere for sin synsfejl. Hvis man har problemer med at se, hvad der står på tavlen, kan man f.eks. kigge efter ved en kammerat, for at se spørgsmålet eller svaret. Hvis man flytter sig tættere på TV’et, eller hvis man kniber øjnene sammen når man skal se små detaljer på afstand, så kan det være tegn på, at man er nærsynet. At man tager mobilen, iPad’en eller bogen tæt på kan ikke blot være tegn på nærsynethed, men det er desuden en adfærd som kan medføre en udvikling i myopien.

Gradvist stigende myopi påvirker ikke blot afstandssynet, men også motorikken, koncentrationen og i visse tilfælde indlæringen. I visse situationer kan det som opleves som koncentrationsbesvær eller dysleksi/ordblindhed handle om en skjult synsfejl. I og med at hele 80% af vores indlæring under opvæksten styres af det visuelle system, er det vigtigt, at give børn de aller bedste betingelser for et godt og velfungerende syn. Som forældre eller lærere er det derfor vigtigt, at være opmærksom på barnets synsudvikling, og sætte gang i den rette behandling så tidligt som muligt.

Læs mere om hvordan du som forælder eller lærer kan gøre dig i stand til at opdage de tidlige tegn på nærsynethed hos et barn med ukorrigeret synsfejl her.