Hvad indebærer en hverdag med Myopi?

80 % af al indlæring sker visuelt og en stor del af vores sociale interaktion baseres på det visuelle. Det er derfor utrolig vigtigt, at give dit barn de bedste betingelser for et godt syn. 

At have et dårligt fungerende syn er ikke bare ubekvemt, det kan give irriterede øjne og hovedpine, og kan desuden hindre dit barns udvikling i skolen, under fritidsaktiviteter eller påvirke barnets sociale kompetencer. Jo tidligere myopi opdages, så man kan sætte ind med korrektion og behandling, desto mindre besvær vil dit barn få både nu og senere i livet. 

Myopi kan også påvirke øjenhelsen da al myopi, men frem for alt højere grader af myopi, er associeret med en øget risiko for at udvikle visse øjensygdomme. Grå stær, grøn stær, forandringer i den gule plet og nethindeløsning er alle tilstande som normalt forbindes med alderdom, men risikoen for disse sygdomme stiger i takt med graden af myopi. Myopi øger endda risikoen for, at disse sygdomme udvikles før tid. Men det er vigtigt at huske på, at så længe der stilles en korrekt diagnose, så findes der gode og effektive behandlingsmuligheder.

Læs mere om hvordan myopi behandles og hvad du som forælder kan gøre her.